Start
Kurs na operatora koparki

Kursy i szkolenia na operatora koparki i koparko-ładowarki.

 

KURS NA KOPARKI Z ZAKWATEROWANIEM

 NOWOCZESNA BAZA SZKOLENIOWA

 

1. Operatorzy maszyn – kursy kl. II:
- koparek jednonaczyniowych,
- ładowarek jednonaczyniowych.
Czas szkolenia:
dla klasy II wynosi około 2-óch tygodni.

2. Operatorzy maszyn – kursy kl. III:
- koparek jednonaczyniowych,
- ładowarek jednonaczyniowych,
- koparkoładowarek.
Czas szkolenia:
dla klasy III wynosi od 4-ech do 8-miu tygodni

3. Operatorzy urządzeń:.
- zagęszczarki i ubijaki wibracyjne,
- narzędzia udarowe ręczne.

Czas szkolenia w/w specjalności wynosi 6 ÷ 12 dni zajęć.
Po ukończeniu i zdaniu egzaminu państwowego słuchacze uzyskują
uprawnienia państwowe wpisane w książeczkę operatora.