Start arrow Rozeznanie rynku
Rozeznanie rynku

Szanowni Państwo

Firma Szkoleniowo – Usługowa Spawalnictwo – Instalatorstwo Mieczysław Czajkowski zwraca się o z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zainteresowanych podmiotów w celu rozeznania rynku na poniższy przedmiot zamówienia:

I. Dostawa blach:

- blacha (PN St3S) grubość 4 mm, pocięta na wymiary 150 mm x 40 mm. Ilość: 5000 kg. W cenie należy uwzględnić cięcie blachy oraz transport do siedziby naszej firmy.

Prosimy o podane cen zarówno netto, jak i brutto.

Jednocześnie informujemy, że:

1. Szczegóły zlecenia określone będą w umowie na dostawę blach.

2. Niniejsze zapytanie o przedstawienie kalkulacji cenowej nie jest zamówieniem i otrzymane oferty nie powodują żadnych zobowiązań.

3. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

Kalkulację prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: kursykoparka@op.pl lub drogą pocztową do siedziby firmy, do dnia 21 grudnia 2017 roku.

Firma Szkoleniowo – Usługowa Spawalnictwo – Instalatorstwo Mieczysław Czajkowski, 14 – 200 Iława, Smolniki 13.

Osoba do kontaktu: Adam Czajkowski tel. 89 641 30 60, 697 756128.